Vznik a vývoj místní organizace

Mládež v místní organizaci

Vzhledem k neexistenci kroniky naší organizace můžeme naši činnost s mládeží zmapovat až od roku 1973, kdy byly založeny kroužky dětí a mládeže. V letech 1973 až 1988 se tyto kroužky zúčastňovaly všech akcí Jihočeského krajského svazu ČRS. Po roce 1988 fungují kroužky dále, ale pouze na úrovni místní organizace.

 

Povodně 2002

Rozsáhlé povodně v roce 2002 se nevyhnuly ani majetku naší organizace. Na chovných rybnících uplavalo 85% násady. Největší škody však byly na revíru Černá 2, kde se protrhla hráz nádrže. Velká voda odnesla všechny ryby a část pozemku pod chatami. Na rok 2004 je naplánováno zahájení výstavby nové hráze, která by měla být dokončena v roce 2005.

 

Závěr

Protože rybáři jsou společenskou organizací, chtěl by výbor, aby se i naše organizace začala v budoucnu tak chovat. Zvažuje tedy, jaké společenské aktivity připravit pro své členy, jejich rodinné příslušníky, ale také nečleny a širokou veřejnost.

 

Související obrázky:

Stránky: 1 2 3