Vznik a vývoj místní organizace

Trocha historie nikoho nezabije


Je veliká škoda, že naši dědové a otcové nezaložili kroniku místní organizace, která by mapovala její vývoj od založení po současnost. Proto je historie čerpána od pamětníků a zakládajících členů organizace. Z pamětí je zřejmé, že organizace vznikla v červnu roku 1946 jako kroužek rybářů při podniku RČB České Budějovice. Tento kroužek v počtu přibližně 20 členů se začal starat v podstatě o dva revíry. Jednalo se o část řeky Černé, pstruhový revír a nádrž na řece Černé, mimopstruhový revír. U této nádrže získal rybářský kroužek chatu, ve které probíhala většina činnosti kroužku. Po uvedení zákona o rybářství v 60. letech se kroužek přeměnil v Místní organizaci 2, České Budějovice s členskou základnou asi 45 členů. Důležitým mezníkem se stal rok 1975, kdy organizace přistupuje ke společnému hospodaření a rybolovu v rámci Jihočeského krajského svazu ČRS. V této době organizace sídlila na Rudolfovské třídě a čítala 82 členů a dva dětské rybářské kroužky s 18 dětmi. Na základě výpovědi z kanceláře se organizace na počátku 80. let přestěhovala do Krajinské ulice, kde sídlila až do roku 1999. Prostory kanceláře byly zrekonstruovány a začaly zde fungovat pravidelné úřední hodiny pro výdej povolenek. Po roce 1999 byla nemovitost prodána do soukromého vlastnictví a organizaci byla dána výpověď z prostor, které užívala pro svou činnost. Výbor MO 2 zvážil možnosti dalšího pronájmu prostor a možnost zakoupení vlastní nemovitosti a rozhodl o koupi. V listopadu 1999 zakoupil dům se zahradou na Lidické třídě č. 191 v Českých Budějovicích. V plánu organizace bylo umístit do tohoto domu nejenom kanceláře, ale i klubovnu pro své členy a na zahradě vystavět garáž a sklady. V roce 2000 byla provedena celková rekonstrukce a na podzim tohoto roku byl zahájen provoz kanceláře. Ostatní plánované akce týkající se rekonstrukce a výstavby se podaří uskutečnit v nejbližších letech.
Při našem vzpomínání nemůžeme zapomenout na některé členy organizace, kteří se zasloužili o její založení a její činnost v dalších letech. Mezi zakládající členy patřili pánové Soukup, Joza, Forejt, Valeš, Sláma, Stráský, Šindler, Pavlíček. Z dalších členů, kteří se zasloužili o rozvoj organizace jmenujme například pány Pražáka, Rybu, Černého, Štěpána, Čadu, Winklera, Holčapka, Kozlíka, Personu a Opelku. Všem těmto členům patří naše poděkování za to, co pro organizaci učinili.

 

Související obrázky:

Stránky: 1 2 3