Vznik a vývoj místní organizace

Hospodaření místní organizace

Chov ryb
Od svého založení v roce 1948 do roku 1966 hospodařil kroužek, později organizace na pstruhových kapilárách. V roce 1966 vybudovala organizace rybník, který zajišťoval zarybnění do revíru Černá 2. V dalších letech si organizace také rybníky na chov ryb pronajímala a tím zajistila samostatnost při zarybňování svých revírů a také distribuci ryb do ostatních revírů Jihočeského krajského svazu. Po roce 1989 byly některé rybníky vráceny do soukromého vlastnictví, proto organizace pronajímala rybníky jiné. V současné době organizace hospodaří na 10 chovných rybnících, kde se převážně chová kapr, lín, štika, candát a bílá ryba. Dále organizace hospodaří na 9 pstruhových kapilárách.

 

Rybolov
Organizace obhospodařuje 3 pstruhové revíry – Černá1, Černá 2 a Bezdrevský potok 3P, kde hlavní lovnou rybou je pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, lipan podhorní, kapr obecný a lín obecný. Výbor organizace se souhlasem svých členů rozhodl o rozšíření možností rybolovu po své členy. Vznikly tak místní revíry Místní organizace 2 pronajmutím rybníků Světlík, Dolní a Křišťanec.

 

Rekreace členů
Chata u nádrže Černá 2, kde probíhala počáteční činnost organizace, byla v letech 1988 až 1995 zrekonstruována a na přilehlém pozemku byly v téže době postaveny další dvě chaty. V současné době celé toto zařízení slouží k rekreaci našich členů.

 

Související obrázky:

Stránky: 1 2 3